Over ons

LIV staat voor Leven In Verandering.

Wij zijn een groep enthousiaste mensen die samen werken om met inzet van herstel-ondersteunende zorg activiteiten aan te bieden. Ons doel is om de gezondheid van mensen met een kwetsbaarheid te bevorderen. Tevens bieden we ontwikkelingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigheid.

Onze kernwaarden:

  • Gelijkwaardigheid
  • Wederkerigheid (delen & samenwerken, lerend vermogen, respect)
  • Eerlijkheid
  • Bescheidenheid (met ruimte voor ieders persoonlijkheid)

Wie zijn wij?

Waar staan we voor?

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. LIV wil dit anders aanpakken en is er voor mensen met een kwetsbaarheid en hun naasten. LIV draagt bij aan hun positieve gezondheid vanuit een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

 

 

Met een brede benadering via onze herstelacademie ondersteunen wij mensen in hun zelfredzaamheid om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk de eigen regie te nemen.

Ook vormt LIV een plek voor mensen om zich te ontwikkelen in hun ervaringsdeskundigheid door middel van opleidingen en cursussen.

Team LIV

Ellen Hendriks

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Ellen Valkenburg

Team coordinator LIV

Bas Ickenroth

Verpleegkundig specialist

Kars Wuisman

Projectcoördinator ervaringsdeskundigheid

Nicole Mengelers

Manager

Patrick Widdershoven

Ervaringsdeskundige vrijwilliger

Laura Knubben

Ervaringsdeskundige vrijwilliger

Marloes Rutten

Ervaringsdeskundige vrijwilliger

Marjo Engelen

Ervaringdeskundige vrijwilliger

Clint van Hoof

Ervaringsdeskundige FACT

Sietske Banens

Ervaringsdeskundige vrijwilliger

Gitte Kessels

Administratie vrijwilliger

Jolanda Dols

Ervaringsdeskundige HIC

Nicoline Landuyt

Ervaringsdeskundige

Marieke Bock

Ervaringsdeskundige FACT

Rachel Houben

Ervaringsdeskundige vrijwilliger

Suzanne Koperberg

Ervaringsdeskundige

Edith Meurs

Ervaringsdeskundige i.o.

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.