Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van eigen herstelervaringen anderen helpen ruimte te maken voor herstel. De kennis die door reflectie op de eigen ervaringen en ervaringen van deelgenoten is vergaard, aangevuld met kennis uit andere bronnen, wordt op een professionele manier ingezet ten behoeve van anderen.

Team LIV bestaat deels uit betaalde krachten en deels uit vrijwilligers met ervaringskennis. Alle vrijwilligers hebben de cursussen HDJZ (Herstellen Doe Je Zelf), WRAP (Welness Recovery Action Plan) en WMEE (Werken Met Eigen Ervaring) afgerond. Daarnaast hebben zij veelal een aanvullende opleiding gevolgd aansluitend bij hun werkgebied. Zij zetten hun eigen ervaring, ervaringskennis en collectieve ervaringskennis op een laagdrempelige manier in om andere mensen te ondersteunen.
De vrijwilligers hebben allemaal een vrijwilligerscontract. De vrijwilliger, alhoewel geen werknemer, dient zich te houden aan de regels zoals genoemd in de binnen de organisatie geldende gedragscode Integriteit.

N.B. Wil jij samen met ons de mogelijkheid onderzoeken je herstelervaringen binnen LIV in te zetten?
– Lees het LIVographic LIV-overzicht en LIVographic Stroomschema
– En neem contact op voor het maken van een persoonlijke afspraak

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.